Hướng dẫn tập vai: Bài tập đẩy ép vai - Push Press

Ngày đăng: 29/06/2017
  • Cơ chính: Vai
  • Cơ liên quan: Đùi trước, Bắp tay sau
  • Dạng bài tập: Compound / Phức hợp
  • Cấp: Cao
  • Lực: Đẩy

Hướng dẫn tập vai: Bài tập đẩy ép vai - Push Press

  1. Nắm lấy thanh tạ đòn trên giá hoặc đưa thanh tạ từ dưới đất lên, nắm tay hơi rộng hơn vai. Đặt tay trên phần trên ngực với thân siết. Đầu ra sau.
  2. Nhún cơ thể xuống, đầu gối, hông hơi co. Đẩy mạnh lên bằng chân để thanh tạ khỏi vai. Đẩy mạnh tay lên trên đầu.
  3. Quay trở lại vai và lặp lại.

Hướng dẫn tập vai: Bài tập đẩy ép vai - Push Press

Xe đạp tập thể dục MOFIT

Nguồn: webthehinh.com

Thiết bị thể dục thể hình chính hãng MOFIT