Hướng dẫn tập Bắp Tay Trước: Cuốn thanh tạ EZ - EZ Bar Curl

Ngày đăng: 01/08/2017

Xem hướng dẫn chi tiết về bài tập thể hình EZ Bar Curl. Học kỹ thuật đúng cho bài tập cuốn thanh tạ EZ này qua phim, ảnh và các lời khuyên.

  • Cơ chính: Bắp tay trước
  • Dạng bài tập: Isolation / Khu biệt
  • Cấp: Mới
  • Lực: Kéo

Hướng dẫn tập Bắp Tay Trước: Cuốn thanh tạ EZ - EZ Bar Curl

  1. Đứng thẳng giữ thanh tạ EZ. Lòng bàn tay hướng tới trước, hơi nghiêng vào trong do hình dạng của thanh tạ. Giữ khuỷu tay gần thân. Đây là vị trí bắt đầu.
  2. Bây giờ, trong khi giữ cánh tay thẳng, thở ra, cuốn tạ tới trước, siết cơ bắp tay trước. Tập trung vào chỉ chuyển động cánh tay.
  3. Tiếp tục đưa tạ lên cho tới khi cơ bắp tay trước co siết hết và thanh tạ ở ngang vai. Giữ vị trí trên cùng giây lát và siết cơ bắp tay trước.
  4. Sau đó hít vào và từ từ hạ tạ trở lại vị trí bắt đầu.
  5. Lặp lại cho tới khi đạt được số lần yêu cầu.

Hướng dẫn tập Bắp Tay Trước: Cuốn thanh tạ EZ - EZ Bar Curl

Biến thế. Bạn cũng có thể sử dụng thanh EZ gắn với ròng rọc.

Nguồn: webthehinh.com

Thiết bị thể dục thể hình chính hãng MOFIT