Giáo Án Thể Hình Buổi 5: Bài Tập Tay Trước - Tay Sau

Ngày đăng: 21/04/2017

Xưa kia chúng ta chỉ quen biết rằng tay trước và tay sau không lên tập cùng nhau. NHƯNG, ngày nay khoa học tiến bộ đã rất nhiều "Cao nhân" xuất hiện phản bác lại cái tồn tại cũ đó là sai họ sử dụng Đối kháng nghịch và thành công rực rỡ như Tuấn Phạm hoặc ai nhỉ...quên xừ mất tên rồi nhưng to lắm...​

Các Bài Tập Tay Trước Và Tay Sau

Khởi động tại chỗ
  1. Cuốn tạ thanh đòn - Cầm bằng vai
  2. Cuốn tạ đơn vuông tay
  3. Cuốn tạ với cáp
  4. Xà kép
  5. Tạ đơn sau đầu
  6. Đánh cáp cầm thuận tay
Bài 1. Khởi động tại chỗ
 
- Xoay kỹ các khớp cổ tay cổ chân lưng hông các loại tại chỗ trong 2 -5 phút.​
- Sử dụng tạ đơn khởi động nóng các bắp tay - vai - chân...Nhớ là sử dụng tạ nhẹ thôi​
 
Bài 2. Cuốn tạ thanh đòn - Cầm bằng vai
 
- Đứng thẳng 2 chân bằng nửa vai​
- Điểm cốn lõi của các bài tập tay (kể cả trước và sau đều là giữ nguyên vị trí phần cánh tay không dịch chuyển)​
- Xuống hết căng tay, gập hết cơ khi lên và dừng 1 giây rồi từ từ xuống hết tay​
 
 
Thực hiện:​
- 25% sức (ví dụ 15kg) Thực hiện 1 hiệp với 12 đến 15 lần​
- 50% sức (ví dụ 30kg) Thực hiện 1 hiệp với 8 đến 10 lần​
- 75% sức (ví du 45kg) Thực hiện 1 hiệp với 4 đến 6 lần​
- 100% sức (ví dụ 60kg) Thực hiện 2 hiệp với 1 đến 4 lần​
(Chú ý 75% -100% mới chính là bài chính)​
 

Bài 3 Cuốn tạ đơn vuông tay 

 
- Các bạn có thể thực hiện từng bên 1 nếu cảm thấy khó khăn khi lên cả 2 tay​
 
 
Thực hiện:​
- 75% sức (ví du 45kg) Thực hiện 1 hiệp với 4 đến 6 lần​
- 100% sức (ví dụ 60kg) Thực hiện 2 hiệp với 1 đến 4 lần​
(Chú ý 75% -100% mới chính là bài chính)​
 

Bài 4. Cuốn tạ với Cáp

 

 

Thực hiện:​
- 75% sức (ví du 45kg) Thực hiện 1 hiệp với 4 đến 6 lần​
- 100% sức (ví dụ 60kg) Thực hiện 2 hiệp với 1 đến 4 lần​
(Chú ý 75% -100% mới chính là bài chính)​
---------------------​
HÃY TỰ TẶNG MÌNH 5 PHÚT NGHỈ NGƠI - HÃY NHỚ LÀ 5 PHÚT THÔI NHÉ
---------------------​

Bài 5. Xà kép

 
 
Thực hiện:​
- 3 hiệp mỗi hiệp từ 10-25 lần​
 

Bài 6. Tạ đơn sau đầu

 
 
Thực hiện:​
- 25% sức (ví dụ 5kg) Thực hiện 1 hiệp với 12 đến 15 lần​
- 50% sức (ví dụ 10kg) Thực hiện 1 hiệp với 8 đến 10 lần​
- 75% sức (ví du 15kg) Thực hiện 1 hiệp với 4 đến 6 lần​
- 100% sức (ví dụ 20kg) Thực hiện 2 hiệp với 1 đến 4 lần​
(Chú ý 75% -100% mới chính là bài chính)​
 

Bài 7. Đánh cáp - Cầm thuận tay

 
 
Thực hiện:​
- 50% sức (ví dụ 20kg) Thực hiện 1 hiệp với 8 đến 10 lần​
- 75% sức (ví du 35kg) Thực hiện 1 hiệp với 4 đến 6 lần​
- 100% sức (ví dụ 40kg) Thực hiện 2 hiệp với 1 đến 4 lần​
(Chú ý 75% -100% mới chính là bài chính)​
Rút tạ
- 75% sức (ví du 35kg) Thực hiện 1 hiệp với 4 đến 6 lần​
- 50% sức (ví dụ 20kg) Thực hiện 1 hiệp với 8 đến 10 lần​
NGHỈ DƯỠNG....​ 
 
Nguồn: webthehinh.com
Chia sẻ tại Máy Chạy Bộ MOFIT
Thiết bị thể dục thể hình chính hãng MOFIT